Termeni și condiții

Site-ul www.pub.academos.ro este proprietatea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.pub.academos.ro, numit generic în continuare ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE.

Prin termenul "utilizator" al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Accesul și utilizarea site-ului ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE este o arhivă instituțională ce cuprinde lucrări de licență, lucrări de dizertație masterală, articole publicate în jurnale de specialitate, lucrări prezentate în cadrul conferințelor și workshopurilor și rapoarte de cercetare

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE a fost dezvoltat în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/36310 „Formarea și dezvoltarea aptitudinilor și interesului pentru cercetarea științifică teoretică și aplicată a studenților din ciclul de licență și masterat în domeniul științelor sociale și politice” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 1 - „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”.

Conținutul materialelor publicate în arhivăaparține autorilor și nu reprezințăîn mod obligatoriu poziția instituției, a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații din arhiva instituțională a SNSPA.

Materialele din arhivăcare sunt făcute publice pot fi utilizate în scopuri de cercetare academică, scopuri educaționale sau în alte scopuri non-comerciale fărăpermisiuni și fărăachitarea vreunui cost atâta timp cât sunt indeplinite următoarele condiții:

 • Sunt citați autorului, titlul lucrării și toate informațiile bibliografice
 • Este menționatăadresa URL a paginii web a arhivei de unde a fost accesat materialul
 • Nu se aplicănici un fel de cost asupra conținutului

Materialele disponibile în arhivănu pot fi folosite în scopuri comericiale în nici un format fărăacordul formal al autorului/autorilor.

Orice utilizare în alte scopuri decât cele cele prevăzute în Termenii și condițiile de utilizare, sau fără respectarea condițiilor stipulate în Termenii și condițiile de utilizare nu este permisă.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu poate fi tras la răspundere pentru folosirea materialelor din arhivăde către utilizatori în scopuri ce contravin terminilor și condiților de utilizare.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE sau al partenerilor sai.

Materialele publicate în arhivăpot fi accesate în format integral sau parțial, în funcție de acordul autorului/autorilor.

Articolele și lucrările pot fi publicate în arhivănumai de către membri ai instituției sau persoane delegate.

În cazul în care îi este adusăla cunoștințăinstituției o încalcare a drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectualăsau a unui embargo, materialele în cauzăvor fi eliminate din arhivăimediat și vor fi luate măsurile necesare.

Articolele și lucrările din arhivăpot fi eliminate la solicitarea autorului/autorilor.

Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE sau a clienților săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întamplă fără acordul scris explicit al ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE, ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu va fi responsabil sau pasibil de a plăți despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația romanească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informatiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală. ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorițățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE își rezervă dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE poate schimba în orice moment conținutul ți condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. EXONERAREA DE RASPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificatiile pentru un anume scop.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu ofera nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată;

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaratii sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Daca se consideră ca orice material pus la dispozitie pe site, postat de ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE, de către terți sau utilizatori, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situatii la adresa academos@politice.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în conditiile Legii 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE și să primeasca mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE și de partenerii săi agreați.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziție un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE, condiționate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresata la academos@politice.ro, ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, steargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ți libera circulație a acestor date.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvaluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleaga numele de utilizator (username) și parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

ACADEMOS PUBLIC ARCHIVE își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în aceasta pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.