Analiza spaţială a competiţiei electorale:
Un model direcţional alternativ

Dublin Core

Title

Analiza spaţială a competiţiei electorale:
Un model direcţional alternativ

Subject

competitie electorala, teoria alegerii rationale,

Description

Bucureşti
2011
1
Cuprins
I. Introducere ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
II. Cadrul metodologic – Teoria Alegerii Raţionale -------------------------------------------------- 7
1. Teoria Alegerii Raţionale – prezentare generală ---------------------------------------------------- 7
1.1. Principii metodologice----------------------------------------------------------------------------- 9
1.1.1. Individualismul metodologic ---------------------------------------------------------------- 9
1.1.2. Modele de raţionalitate --------------------------------------------------------------------- 11
1.1.2.1 Modelul “homo economicus”--------------------------------------------------------- 12
1.1.2.2 Modelul raţionalităţii limitate--------------------------------------------------------- 13
1.1.2.3 Modelul raţionalităţii minimale ------------------------------------------------------ 14
2. Programe principale de cercetare in Teoria Alegerii Raţionale --------------------------------- 15
2.1. Teoria Alegerii Sociale -------------------------------------------------------------------------- 15
2.1.1. Teorema de imposibilitate a lui Arrow -------------------------------------------------- 16
2.1.2. Teorema lui May ---------------------------------------------------------------------------- 17
2.1.3. Teorema de imposibilitate a unui paretian libertarian (Teorema lui Sen) ---------- 17
2.1.4. Teorema Gibbard-Satterthwaite ---------------------------------------------------------- 18
2.1.5. Alte direcţii de cercetare ------------------------------------------------------------------- 18
2.2. Teoria Alegerii Publice -------------------------------------------------------------------------- 18
2.2.1. Analiza birocraţiei -------------------------------------------------------------------------- 19
2.2.2. Analiza bunurilor publice ------------------------------------------------------------------ 20
2.2.2.1. Logica Acţiunii Colective ------------------------------------------------------------ 20
2.2.2.2. Comportamentul de tip rent-seeking ------------------------------------------------ 21
2.2.3. Analiza federalismului --------------------------------------------------------------------- 21
2.2.4. Analiza mărimii guvernământului -------------------------------------------------------- 22
2.2.5. Economia constituţională ------------------------------------------------------------------ 22
2.2.6. Analiza competiţiei electorale ------------------------------------------------------------- 23
2.2.7. Alte direcţii de cercetare ------------------------------------------------------------------- 23
2.3 Neoinstituţionalismul de tip Alegere Raţională ---------------------------------------------- 24
III. Modele clasice de analiză spaţială (Modele ale proximităţii) -------------------------------- 25
1. Modele pre-downsiene de analiză a competiţiei electorale -------------------------------------- 26
2
1.1. Modelul Hotelling -------------------------------------------------------------------------------- 26
1.2. Modelul Smithies --------------------------------------------------------------------------------- 28
2. Modelul downsian de analiză a competiţiei electorale ------------------------------------------- 29
2.1. Premize teoretice --------------------------------------------------------------------------------- 30
2.2. Cazul distribuţiei unimodale a votanţilor ----------------------------------------------------- 31
2.3. Cazul distributiei bimodale a votanţilor ------------------------------------------------------- 34
2.4. Cazul distribuţiei polimodale a votanţilor ---------------------------------------------------- 35
3. Critici ale modelului downsian ---------------------------------------------------------------------- 36
3.1. Problema unidimensionalitǎţii modelului ----------------------------------------------------- 36
3.2. Problema scopurilor partidelor ----------------------------------------------------------------- 37
3.3. Problema maximizǎrii voturilor/pluralitǎţii -------------------------------------------------- 38
3.4. Problema potenţialului de apariţie a noilor competitori ------------------------------------ 39
3.5. Problema limitǎrii cognitive a votanţilor ----------------------------------------------------- 41
3.6. Alte critici ----------------------------------------------------------------------------------------- 42
4. Modele alternative ale proximitǎţii ----------------------------------------------------------------- 42
IV. Modelul direcţional ----------------------------------------------------------------------------------- 46
1. Definirea modelului ----------------------------------------------------------------------------------- 46
1.1. Premize teoretice --------------------------------------------------------------------------------- 46
1.2. Modelul direcţional redus ----------------------------------------------------------------------- 47
1.3. Regiunea de Responsabilitate ------------------------------------------------------------------ 51
1.4. Modelul direcţional complet -------------------------------------------------------------------- 53
2. Critici ale modelului direcţional --------------------------------------------------------------------- 56
V. Modelul direcţional triplu segmentat şi dinamica ideologicǎ a partidelor politice ------- 62
1. Revizuirea modelului direcţional -------------------------------------------------------------------- 63
1.1. Problema votanţilor dezinteresaţi pe o i-dimensiune---------------------------------------- 63
1.2. Regiunea de irelevanţǎ -------------------------------------------------------------------------- 67
1.3. Construcţia modelului direcţional triplu segmentat ----------------------------------------- 69
2. Dinamica ideologicǎ a partidelor politice în modelul direcţional triplu segmentat ---------- 74
2.1. Importanţa distribuţiei votanţilor în modelul direcţional clasic --------------------------- 74
2.2. Importanta distributiei votantilor in modelul directional triplu segmentat --------------- 78
2.3. Predicţii teoretice privind dinamica ideologica a partidelor politice---------------------- 79
3
2.4. Structura sistemului de partide si echilibrul ideologic -------------------------------------- 83
VI. Concluzii ------------------------------------------------------------------------------------------------ 90
Anexa 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93
Anexa 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94
Anexa 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95
Anexa 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
Anexa 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100
Anexa 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 102
Bibliografie ------------------------------------------------------------------------------------------------- 104

Creator

Volacu Alexandru

Date

2011

File: Lucrare_Volacu_FINAL.pdf

Item Relations

This item has no relations.

Date Added
January 24, 2013
Collection
Licenta 2011
Citation
Volacu Alexandru, “Analiza spaţială a competiţiei electorale: Un model direcţional alternativ,” Academos Public Archive, accessed November 23, 2020, http://pub.academos.ro/items/show/203.
Files