Forme idologice şi simbolice ale discursului intelectual în postcomunism.

Dublin Core

Title

Forme idologice şi simbolice ale discursului intelectual în postcomunism.

Subject

ideologie; simboluri; discurs; postcomunism

Description

CUPRINS
Cadru metodologic..................................................................................................................8
Introducere………………………..………………………………………............................9
I.Încadrare teoretică………...………………………………………………………...........10
I. 1. Patternuri şi paternalism în postcomunism………………………………...13
I. 2. Enunţuri generale cu privire la intelectualitatea românească…………….20
• Profilul intelectualului român………………………………………………..20
• Intelectualii şi tranziţia.....................................................................................23
II. Mit şi simbol în România postcomunistă………………………………………………25
• Simbolistica soteriologică a discursului socialist……………………………26
• Trăsăturile principale ale ideologiei comuniste...............................................27
• Comunismul sau mitul mesianic......................................................................28
• Stema naţională ca simbol al puterii................................................................30
• Stema naţională ca mesaj politic......................................................................31
• Mitul Unităţii, Conspiraţiei, Eroului Salvator, Epocii de Aur.........................31
II. 1. Critica publică intelectuală: perspective, ideologii………………………………...35
• Critica culturală, critica socio-viziuală, critica sistemului politic……………39
II. 2. Un intermediar între intelectualitate şi societate: rolul mass-media.......................53
• O perspectivă antropologică, socio-culturală, socio-vizuală...........................54
II. 3. Intelectualii între fizic şi meta-fizic: critica publică şi sporul de creativitate........59
• Cultura publicaţiilor şi orientarea ideologică a discursului public..................63
• Discursul ideologic şi stagnarea în non sequitur.............................................64
• Profilul intelectualului român şi capitalismul..................................................72
• Încadrarea ideologică a intelectualităţii româneşti după 1989.........................75
III. Concluzii finale…………………………………………………………………………81
• Simptomatologia discursului public intelectual……………………………...82
• Miturie tranziţiei şi ideologia cotidiană……………………………………...85
• Ce ne lipseşte………………………………………………………………...86
IV. Studiu: Cazul G.M. Tamas………………………………………………………..…...87
Bibliografie ……………………………………………………………………………....... 98

Creator

Sabotici, Robert

Date

2011

File: Robert Sabotici - Lucrare de licenta.doc

Item Relations

This item has no relations.

Date Added
January 24, 2013
Collection
Licenta 2011
Citation
Sabotici, Robert , “Forme idologice şi simbolice ale discursului intelectual în postcomunism.,” Academos Public Archive, accessed November 23, 2020, http://pub.academos.ro/items/show/249.
Files